Vlaamse regering mag staatsdomeinen verkopen zonder inspraak van parlement (art. 7 PD 2017)

Net als in 2015 en 2016, krijgt de Vlaamse regering ook in 2017 de bevoegdheid om autonoom domeingoederen te verkopen, zonder tussenkomst van het Vlaams Parlement. Zelfs al liet de Raad van State uitdrukkelijk optekenen dat dit “de transparantie van de transacties niet ten goede komt en het een belangrijke beperking inhoudt van de parlementaire controle”.

Maar net als de voorbije jaren machtigt het programmadecreet de Vlaamse regering om onroerende domeingoederen uit de hand te verkopen – dus zonder biedprocedure –, ze te ruilen of er zakelijke rechten op te vestigen. Wat ook de geschatte waarde van de goederen is.De regering bepaalt autonoom de regels van de overdracht.

Deze machtiging geldt, net als in 2015 en 2016, voor het volledige jaar 2017 én voor alle beslissingen over transacties die in de loop van 2017 worden genomen, zelfs als de transacties op 31 december 2017 nog niet afgerond zijn. Het programmadecreet voorziet niet in één of andere vorm van bekrachtiging achteraf door de decreetgever.

Wettelijk gezien mag de Vlaamse regering alleen domeingoederen vervreemden waarvan de waarde geschat wordt op maximum 1.250.000 euro.Boven dat bedrag moet het parlement toestemming geven.Behalve als het om een openbare verkoop of een onteigening van algemeen nut zou gaan, want die transacties zijn aan strenge regels onderworpen zodat ze gegarandeerd correct en transparant verlopen. En behalve als het Vlaams Parlement in een programmadecreet uitdrukkelijk instemt met een afwijking op de algemene regels …

De Vlaamse regering heeft zich intussen wel geëngageerd om een ontwerp van decreet op te stellen met een algemene afwijkingsregeling, die aan strikte voorwaarden gebonden is. In de toelichting bij het ontwerp van programmawet staat dan ook: “Om tegemoet te komen aan de opmerking van de Raad van State dat (…) het raadzaam is om de in de wet van 31 mei 1923 opgenomen regeling zelf te wijzigen, zal een algemene regeling worden uitgewerkt” (p. 6).

Vlaams gewest – In werking op:

  • 1 januari 2017.

Bron:Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, BS 29 december 2016 (art. 7 en art. 48, eerste lid PD 2017).
Zie ook:

Carine Govaert

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

Afkondigingsdatum : 23/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  174