Vlaamse regering beperkt recht van voorkoop in 36 gemeenten

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de gemeenten, vermeld in artikel 85, § 5, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2018

BS 11/03/2019. – De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, Vlabinvest, de gemeenten en de OCMW’s hebben diverse voorkooprechten. Bijvoorbeeld op woningen die in sommige wijken zijn gelegen, op woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister, op woningen die gesloopt moeten worden, enzovoort. Maar in gemeenten die al een voldoende aantal sociale huurwoningen hebben, kan dat voorkooprecht afgezwakt worden. In een besluit van 18 januari zegt de Vlaamse regering welke gemeenten dat zijn.

In gemeenten waar het aandeel sociale huurwoningen ten opzichte van het aantal huishoudens 9% of meer bedraagt, kunnen de sociale woonactoren hun voorkooprecht alleen gebruiken als ze een positief advies krijgen van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het pand of perceel met voorkooprecht is gelegen. Als de burgemeester en schepenen een negatief advies geven, moeten zij wel uitdrukkelijk motiveren waarom het project volgens hen geen meerwaarde heeft voor het sociale woonaanbod in de gemeente.
Deze beperking van het voorkooprecht werd eind 2016 ingevoerd in de Sociale Wooncode, maar bleef tot nu dode letter omdat de Vlaamse regering eerst nog de lijst moest publiceren van de gemeenten waar zo’n positief advies nodig is om het voorkooprecht te kunnen uitoefenen.

Die lijst is er nu en daaruit blijkt dat er uiteindelijk 36 steden en gemeenten zijn waar zo’n positief advies nodig is. In chronologische volgorde zijn dat: Antwerpen, Baarle-Hertog, Boom, Bornem, Dendermonde, Dilsen-Stokkem, Duffel, Eeklo, Genk, Gent, Hamme, Herenthout, Ieper, Kortrijk, Kuurne, Lokeren, Maaseik, Maasmechelen, Mechelen, Menen, Mesen, Nieuwpoort, Olen, Schelle, Sint-Amands, Sint-Truiden, Spiere-Helkijn, Temse, Veurne, Vilvoorde, Wachtebeke, Wervik, Willebroek, Zelzate, Zwevegem en Zwijndrecht.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 21 maart 2019.

Zie ook:
Carine Govaert
  328