Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie afgeschaft

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) stopt ermee. De VRWI was sinds 2010 de strategische adviesraad voor de domeinen wetenschap en innovatie. De VRWI had rechtspersoonlijkheid en behoorde tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. De afschaffing kadert binnen de in het Vlaams regeerakkoord afgesproken vermindering van het aantal Vlaamse entiteiten en strategische adviesraden.

De VRWI gaf strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid, aan de Vlaamse regering en aan het Vlaams parlement. Het voerde onderzoek rond thema’s over het strategische wetenschaps- en innovatiebeleid. En het zorgde voor overleg tussen de betrokken stakeholders.

Vlaanderen erkent wel dat er nood is aan kwalitatief strategisch advies over wetenschap en innovatie. Daarvoor heeft de regering de Vlaamse Raad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opgericht, bij het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. De VARIO komt in de plaats van de VRWI. De VARIO adviseert de Vlaamse regering en het Vlaams parlement over het wetenschaps-, technologie-, innovatie-, industrie- en ondernemingsbeleid.

Het decreet van 23 december 2016 is in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron:Decreet van 23 december 2016 houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid, BS 8 februari 2017
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid

Afkondigingsdatum : 23/12/2016
Publicatiedatum : 08/02/2017

Gepubliceerd op 16-02-2017

  255