Vlaamse overheid verdeelt vastgoedbevoegdheden na Zesde Staatshervorming

Met een besluit van 20 juni 2014 verdeelt de Vlaamse regering de bevoegdheden die overkomen van de federale overheid over haar administraties. Een mooie gelegenheid om eens te kijken voor welke vastgoedaspecten Vlaanderen bevoegd is geworden.

Dat is:

  • de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade die veroorzaakt werd door algemene rampen (beleidsdomein Bestuurszaken); en de financiële tegemoetkoming n.a.v. schade bij landbouwrampen (Landbouw en Visserij);
  • de gerechtelijke procedure voor onteigening ten algemenen nutte (Bestuurszaken);
  • de authentificering van handelingen met een onroerend karakter (Financiën en Begroting);
  • de specifieke regels betreffende de handelshuur (Economie, Wetenschap en Innovatie);
  • de specifieke regels betreffende de pacht (Landbouw en Visserij);
  • de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen en hun aanhorigheden, en van waterwegen en hun aanhorigheden (Mobiliteit en Openbare Werken); en
  • de bijkomende financiering voor investeringen in de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoorlijnen (Mobiliteit en Openbare Werken).

Al deze bevoegdheden zijn op 1 juli 2014 overgekomen van het federale naar het gewestelijke niveau.

Bron:Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30 juli 2014.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

Afkondigingsdatum : 20/06/2014
Publicatiedatum : 30/07/2014

Gepubliceerd op 30-07-2014

  84