Vlaamse overheid verdeelt enkele milieubevoegdheden na Zesde Staatshervorming

De Vlaamse regering heeft de bevoegdheden die overkomen van de federale overheid verdeeld over haar administratie. Een mooie gelegenheid om eens te kijken voor welke aspecten Vlaanderen bevoegd wordt. Alhoewel, op het vlak van milieu valt er weinig nieuws te melden. De gewesten genoten al de ‘volle’ rechtsbevoegdheid voor die materie. Er komen dan ook uitsluitend aspecten over die maar zijdelings te maken hebben met het leefmilieu.

En dat zijn:

  • dierenwelzijn, dat vreemd genoeg wordt toegewezen aan het Vlaamse beleidsdomein ‘Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid (DB DAR)’;
  • het vervoer van gevaarlijke goederen (dus ook de doorvoer van gevaarlijke goederen) (BD Mobiliteit en Openbare Werken); en
  • de vestigingsvoorwaarden m.b.t. mobiliteit en logistiek (BD Mobiliteit en Openbare Werken).

Juridisch gezien is de bevoegdheidsoverdracht van het federale naar het gewestelijke niveau ingegaan op 1 juli 2014. Maar in de praktijk gaat het wat langzamer, omdat er ook mensen en middelen moeten worden overgedragen.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30 juni 2014.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

Afkondigingsdatum : 20/06/2014
Publicatiedatum : 30/07/2014

Gepubliceerd op 31-07-2014

  76