Vlaamse overheid erkent opnieuw reeks beroepskwalificaties

De Vlaamse overheid heeft een reeks beroepskwalificaties omschreven en erkend. Alle erkenningsbesluiten hebben dezelfde datum, 10 februari 2017, en ze zijn op 14 april in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ze treden in werking op 24 april.

Beroepen

Elk besluit bevat een specifieke omschrijving voor de betreffende beroepskwalificatie. Met een bijhorend niveau van inschaling:

1/ ‘De mecanicien tuin-, park- en bosmachines maakt motoren, onderdelen en uitrusting van machines met tweetakt- of viertaktmotoren afleveringsklaar; onderhoudt, herstelt en vervangt onderdelen en uitrusting ervan volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving teneinde ze operationeel te maken.’ Ingeschaald op niveau 3.

2/ ‘De podiumtechnicus beeld is verantwoordelijk voor de geprojecteerde beelden teneinde een voorstelling, concert, evenement,... volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.’ Ingeschaald op niveau 5.

3/ ‘De podiumtechnicus geluid is verantwoordelijk voor het geluidsbeeld teneinde een voorstelling, concert, evenement,... volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.’ Ingeschaald op niveau 5.

4/ De podiumtechnicus licht is verantwoordelijk voor het lichtbeeld teneinde een voorstelling, concert, evenement ... volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen. Ingeschaald op niveau 5.

5/ De podiumtechnicus mechanica is verantwoordelijk voor podiummechanische systemen en hun bewegingen teneinde een voorstelling, concert, evenement,... volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen. Ingeschaald op niveau 5.

6/ De toneelmeester is eindverantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding en het verloop van de activiteiten teneinde een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs,... op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen. Ingeschaald op niveau 6.

De vereiste competenties komen zoals gewoonlijk aan bod in een bijlage die telkens bij het erkenningsbesluit wordt gevoegd. We geven een globaal overzicht van de opbouw.

Competenties

De competenties worden opgesomd en opgedeeld in basisactiviteiten en specifieke activiteiten. Dankzij de lijsten met opsommingen krijgt men een nauwkeurige omschrijving van de verschillende beroepskwalificaties. De beschrijving van de competenties en activiteiten gebeurt via ‘descriptorelementen’: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid.

Desgevallend wordt elk element verder opgedeeld en uitgelegd. Zo maakt men een onderscheid tussen basiskennis, kennis en eventueel grondige kennis. De ‘vaardigheden’ worden opgedeeld in opsommingen van cognitieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en motorische vaardigheden. Telkens verduidelijkt met lijstjes. Ook de context speelt een belangrijke rol. Daarbij maakt men een onderscheid tussen de omgevings- en de handelingscontext. Er is altijd sprake van een zekere autonomie maar uiteraard moet men ook rekening houden met allerlei vereisten. Tot slot vermeldt de omschrijving van de beroepskwalificatie of er al dan niet attesten vereist zijn.

Vlaamse kwalificatiestructuur

In de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) worden alle erkende kwalificaties systematisch verzameld en geordend. De kwalificaties geven een overzicht van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.

Alle erkende kwalificaties worden op 8 niveaus verzameld. Elk niveau is vastgelegd op basis van 5 elementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid. Er zijn beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties op de 8 niveaus. De Vlaamse Regering erkent de beroeps- en onderwijskwalificaties. Ze worden verzameld in een kwalificatiedatabank. Telkens met de titel van de kwalificatie, het bijhorend kwalificatieniveau, en een overzicht van de competenties waaruit de kwalificatie bestaat.

Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien tuin-, park- en bosmachines, BS 14 april 2017 Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus beeld, BS 14 april 2017 Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid, BS 14 april 2017 Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht, BS 14 april 2017 Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus mechanica, BS 14 april 2017 Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie toneelmeester, BS 14 april 2017

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien tuin-, park- en bosmachines

Afkondigingsdatum : 10/02/2017
Publicatiedatum : 14/04/2017

Gepubliceerd op 20-04-2017

  163