Vlaamse kamer van Beroepscommissie Rijexamen binnenkort hernieuwd

De Vlaamse kamer van de Beroepscommissie Rijexamen wordt binnenkort hernieuwd. Geïnteresseerde politierechters of vrederechters die minstens 5 jaar een politierechtbank hebben voorgezeten, kunnen zich nog tot en met 2 maart kandidaat stellen voor één van de 3 vrije zetels van commissaris.

Alleen rechters die kunnen door hun diploma kunnen aantonen dat ze hun examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands aflegden, komen in aanmerking. Kandidaten richten zich tot de ‘Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid’ van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

De Vlaamse kamer bestaat net als de Franse en Duitse kamer uit 3 commissarissen. De bevoegde minister van Mobiliteit wijst hen telkens aan voor een (hernieuwbaar) mandaat van 2 jaar. Wie aantreedt als commissaris mag niet tewerkgesteld zijn in een rijschool of een functie uitoefenen in een instelling die belast is met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

De Beroepscommissie Rijexamen behandelt immers de ingediende beroepen tegen ‘beslissingen tot het niet-slagen in het praktische rijexamen’. De beroepen die betrekking hebben op de examen die in het Nederlands zijn afgelegd, komen voor de Vlaamse kamer.

Bron:Oproep kandidaten. - Oproep kandidaten beroepscommissie rijexamen, BS 20 februari 2015.
Zie ookKoninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998. (art. 47)

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 20/02/2015
Publicatiedatum : 20/02/2015

Gepubliceerd op 24-02-2015

  134