Vlaamse administratie telt personeelsleden met migratieachtergrond

Een besluit van 24 december 2004 over de bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wordt aangevuld met een regeling voor de telling van personeelsleden met een ‘migratieachtergrond’.

Dat blijkt in de eerste plaats uit de terminologie. Men heeft het niet meer over een ‘persoon van allochtone afkomst’ maar over een ‘persoon met een migratieachtergrond’. Het gaat om personen met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of personen van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.

Elk beleidsdomein gebruikt een systeem dat vrijwillige registratie van personen met een arbeidshandicap mogelijk maakt. Die registratie wordt afgeschaft zodra er bij de authentieke gegevensbronnen gegevens beschikbaar zijn die door de Vlaamse dienstenintegrator kunnen worden geanonimiseerd.

De anonieme monitoring van personeelsleden met migratieachtergrond gebeurt via die authentieke gegevensbron en met de tussenkomst van de Vlaamse dienstenintegrator. De diensten van de Vlaamse administratie bezorgen daarom jaarlijks, in het begin van het jaar, een reeks gegevens over de personeelsleden die ze tewerkstellen. De Vlaamse dienstenintegrator krijgt het rijksregisternummer, de leeftijd, het geslacht, het statuut en het niveau van de personeelsleden. Voor het jaar 2014 gebeurt de monitoring ook op basis van cijfers, afkomstig van het systeem van vrijwillige registratie door de personeelsleden.

Het besluit van 24 december 2004 is van toepassing op:

  • de departementen;
  • de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
  • de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;
  • de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen; - de strategische adviesraden;
  • het Universitair Ziekenhuis Gent;
  • de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
  • het Gemeenschapsonderwijs.

Deze aanvulling treedt in werking op 1 juni 2014.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de telling van personeelsleden met een migratieachtergrond, BS 20 augustus 2014

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de telling van personeelsleden met een migratieachtergrond

Afkondigingsdatum : 16/05/2014
Publicatiedatum : 20/08/2014

Gepubliceerd op 11-09-2014

  112