Vlaams systeem voor terugbetaling tabaksontwenning op komst (art. 4 en 5 Decreet WVG)

De zesde staatshervorming heeft Vlaanderen bevoegd gemaakt voor de tabaksontwenning. Ook voor de terugbetaling van prestaties van tabakologen. Vlaanderen heft – en dit vanaf 1 januari 2017 – de huidige federale terugbetalingsregels op.

Vlaanderen werkt aan een eigen regeling die tegen begin 2017 operationeel moet zijn. Uit overleg met de Vlaamse stakeholders is immers gebleken dat het terugbetalingssysteem moet aangepast worden. De verlaging van de financiële drempel en de terugbetaling van een behandeling in groep of online staan op het verlanglijstje. Zolang de nieuwe regeling er niet is, blijft het bestaande federale terugbetalingssysteem verder gelden.

De artikelen 4 en 5 van het decreet van 15 juli 2016 treden in werking op 1 januari 2017.

Bron:Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016 (art. 4 en 5 Decreet WVG)
Zie ook: GVU-wet (art. 37)Koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning

Ilse Vogelaere

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afkondigingsdatum : 15/07/2016
Publicatiedatum : 19/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  138