Vlaams programmadecreet 2020 treedt op 1 januari in werking

Programmadecreet bij de begroting 2020

De Vlaamse regering is erin geslaagd om haar ontwerp van programmadecreet 2020 nog net op tijd in het Belgisch Staatsblad te krijgen. Op enkele uitzonderingen na, treden de wijzigingen op 1 januari 2020 in werking.

De finale tekst telt 79 artikels en dat is relatief weinig voor een programmadecreet. Dat neemt niet weg dat ook dit programmadecreet belangrijke items bevat. Een selectie:
 • inperking van de doelgroepvermindering voor oudere én jongere werknemers;
 • aanscherping van de grondwaterheffing bij ontbreken van debietmeter;
 • nieuwe tarieven voor de afvalheffingen;
 • wijziging van de gezinsbijslagen;
 • toewijzing aan de gemeenten van een budget voor het beheer van de open ruimte;
 • toekenning van responsabiliseringsbijdragen aan gemeenten, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s, politiezones, havenbedrijven, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen;
 • beperking van het belastingkrediet voor rechtspersonen in de onroerende voorheffing tot het aandeel materieel en outillage;
 • aanpassing van de tarieven van de kilometerheffing (vanaf 1 juli 2020);
 • verlaging van de tarieven van de registratiebelasting bij het verwerven van een eigen woning; en extra verlaging bij ingrijpende energetische renovatie van de aangekochte woning.
 • beperking van de belastingvermindering voor dienstencheques; en
 • verdere bevriezing van de indexering van diverse subsidies.

De meeste artikels van het nieuwe programmadecreet treden in werking op 1 januari 2020.

Carine Govaert
  369