Vlaams fiat voor gewijzigd samenwerkingsakkoord doping

Op 1 januari 2015 is de nieuwe WADA-code in werking getreden. Die kenmerkt zich onder meer door strengere straffen en efficiëntere controles. Aanpassingen die ook een invloed hebben op de samenwerking tussen de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel. Vorig jaar werd het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 daarom afgestemd op de nieuwe WADA-code. De tekst werd op 17 december 2014 door alle partijen ondertekend. Vlaanderen gaf op 13 maart zijn formele instemming. Het instemmingsdecreet is op 7 april in het Staatsblad verschenen.

Het gewijzigde akkoord bevat onder meer nieuwigheid in verband met de definitie van elitesporters, het beheer van de verblijfsgegevens van sporters, de communicatie van die whereabouts en de dopingcontroles. Zo komt er bijvoorbeeld een coördinatieraad voor het beheer van de verblijfsgegevens van elitesporters. Maar er wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de samenwerking tussen de NADO’s te verbeteren.

Wanneer de wijzigingen in werking treden blijkt niet uit de tekst van het akkoord. Uit de memorie van toelichting bij het Vlaamse instemmingsdecreet blijkt alvast dat ‘de ondertekenaars het wijzigingsakkoord tien dagen na de publicatie van het laatste instemmingsdecreet in werking willen laten treden’. Het instemmingsdecreet treedt in werking op 17 april, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het samenwerkingsakkoord staat los van de gewijzigde Vlaamse antidopingregelgeving. Het decreet van 19 december 2014 tot wijziging van het Vlaamse Antidopingdecreet en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 zijn 31 maart in werking getreden.

Bron:Decreet van 13 maart 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, BS 7 april 2015.
Zie ook Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, BS 5 juli 2012. Decreet van 19 december 2014 houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 aan de Code 2015, BS 2 februari 2015. Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, BS 12 juli 2012. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, BS 7 november 2012.

Laure Lemmens

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

Afkondigingsdatum : 13/03/2015
Publicatiedatum : 07/04/2015

Gepubliceerd op 10-04-2015

  125