Vlaams ‘decreet houdende diverse fiscale bepalingen’ in het Staatsblad (art. 1–24 DFB)

De Vlaamse overheid haalt via haar ‘decreet van 19 december 2014 houdende diverse fiscale bepalingen’ een paar onvolkomenheden uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Ze wijzigt onder meer de inschrijvingsvoorwaarden en de regels voor de verkeersbelasting op lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers, lichte vrachtauto’s, aanhangwagens en opleggers.

Daarnaast verduidelijkt het decreet de procedure van de verplichte notificatie bij de opmaak van notariële akten. Momenteel is de datum van verzending rechtsgeldig. Als de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) het document heeft verzonden, begint de termijn dus te lopen. Als de notaris het document niet ontvangt, omdat het bv. slecht geadresseerd is, is de notaris momenteel aansprakelijk. Deze redenering werd nu omgekeerd zodat de datum van de ontvangst bij de notaris relevant is.

Het decreet actualiseert ook de verwijzingen naar administraties en overheidsdiensten. Zo vervangt het de ‘oude’ benaming van de ‘Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen’ door de ‘nieuwe’ benaming, nl. ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’.

Tenslotte voert de Vlaamse overheid nog enkele technische aanpassingen en rechtzettingen door in het ‘leegstandsdecreet bedrijfsruimten’ en in het ‘programmadecreet 1996’(krotbelasting).

In werking

Het ‘decreet van 19 december 2014 houdende diverse fiscale bepalingen’ treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2015.

De artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, en 23 van het decreet treden echter in werking op 1 januari 2015.

Artikel 19 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Bron:Decreet van 19 december 2014 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 13 januari 2015
Zie ook:– Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), BS 23 december 2013. – Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, BS 19 april 1995 (leegstandsdecreet bedrijfsruimten) – Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, BS 30 december 1995 (programmadecreet 1996).

Christine Van Geel

Decreet houdende diverse fiscale bepalingen

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 13/01/2015

Gepubliceerd op 15-01-2015

  89