Vierdagenweek en halftijds werken voor specifiek OCMW en gemeenten

De bijzondere bepalingen betreffende de sociale zekerheid inzake de vierdagenweek en inzake het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector worden van toepassing verklaard op:

  • de gemeente van Habay;
  • de gemeente van Estampuis;
  • de gemeente en het OCMW van Bouillon.

Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 31 maart 2017 dat in werking treedt op 3 mei 2017. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Een wet van 19 juli 2012 heeft het kader uitgewerkt voor de vierdagenweek en de halftijdse baan in de openbare sector. En een uitvoeringsbesluit bepaalt hoe de bijzondere bepalingen uit de sociale zekerheid toegepast kunnen worden op het personeel van ‘andere administratieve overheden’.

In toepassing van de wet van 19 juli 2012 kan een verzoek tot het van toepassing verklaren van de bijzondere bepalingen van sociale zekerheid worden voorgelegd aan de federale minister of de federale staatssecretaris die bevoegd is voor Ambtenarenzaken. Dat verzoek resulteert nu in een ministerieel besluit van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput

Bron:Ministerieel besluit van 31 maart 2017 ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, BS 3 mei 2017

Steven Bellemans

Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector

Afkondigingsdatum : 31/03/2017
Publicatiedatum : 03/05/2017

Gepubliceerd op 04-05-2017

  153