Vier postbussen in gerechtsgebouw Charleroi

Toekenning van postboxen

In het gerechtsgebouw van Charleroi, in de avenue Général Michel 2, zitten er vier verschillende gerechtelijke instanties: de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, het parket van de Procureur des Konings, het vredegerecht Charleroi en de politierechtbank Henegouwen. Om de postbedeling voor die vier instanties in goede banen te leiden, krijgt elk van hen een postbus toegewezen. Post voor de rechtbank van eerste aanleg wordt gestuurd naar de Avenue Général Michel 2, bus 1. Post voor het parket naar bus 2 en post voor het vredegerecht en de politierechtbank naar respectievelijk bus 3 en bus 4.
Bron: Toekenning van postboxen, BS 19 oktober 2017
Ilse Vogelaere
  292