Vier nieuwe eengemaakte griffies

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

De samensmelting van de griffies gaat verder. Binnenkort komen er vier eengemaakte griffies bij.

Op 1 november 2019 krijgen de vredegerechten van het eerste en tweede gerechtelijk kanton Eupen – Sankt-Vith een eengemaakt griffie: de ‘griffie van de vredegerechten Eupen – Sankt-Vith’. De zetel is in Eupen.

Op 1 februari 2020 komen er nog eens drie eengemaakte griffies bij:
  • de ‘griffie van de vredegerechten Mol-Geel’ is bevoegd voor de vredegerechten van het eerste en tweede gerechtelijk kanton Mol-Geel. Haar zetel is in Mol;
  • de ‘griffie van de vredegerechten Turnhout’ is verbonden aan de vredegerechten van het eerste en tweede gerechtelijk kanton Turnhout. Haar zetel is in Turnhout;
  • de griffie van de vredegerechten Boussu-Colfontaine bedient de vredegerechten van het eerste en tweede gerechtelijk kanton Boussu-Colfontaine. Deze eengemaakte griffie heeft haar zetel in Boussu.

Met deze nieuwe samensmeltingen komt het totale aantal eengemaakte griffies op 25.

Bron: Koninklijk besluit van 28 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 3 juni 2019
Ilse Vogelaere
  120