Verzet tegen orgaandonatie niet meer in Rijksregister (art. 100 Gezondheidswet)

Wie na zijn dood geen organen wil doneren, moet dat bij zijn gemeentebestuur melden. Dit verzet komt op dit moment nog in het Rijksregister. Maar dit kan in de toekomst veranderen. De wetgever schrapt immers de regel dat het verzet moet geregistreerd worden in het Rijksregister.

Op dit moment wordt er gewerkt met twee databanken. Een eerste gegevensbank in het Rijksregister waarin de gemeenten de informatie coderen. En een tweede gegevensbank bij de FOD Volksgezondheid waarmee de transplantatiecoördinatoren van de ziekenhuizen toegang hebben tot de informatie. Het gaat om de gegevensbank Orgadon.

Die huidige ontdubbeling komt doordat het Rijksregister in 1987 de enige gegevensbank was met een rechtstreeks communicatienetwerk met de gemeenten. Nu zijn de technologische mogelijkheden sterk veranderd. Bedoeling is dat er in die toekomst één gegevensbank komt die kan beschouwd kan worden als een gevalideerde authentieke bron. Volledig los van het Rijksregister.

De wetgever legt daarvoor de wettelijke basis. Hierdoor kan de Koning de procedure voor de registratie van de wilsverklaring volledig loskoppelen van het Rijksregister.

Nog dit. Aan het afleggen van de wilsverklaring verandert er niets. Dat gebeurt nog steeds bij de gemeente.

Artikel 100 van de Gezondheidswet treedt in werking op 27 augustus 2015.

Bron:Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015 (art. 100 Gezondheidswet)
Zie ook:Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (art. 10)

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  105