Verzekeringsplichtige reders moeten zich identificeren met ondernemingsnummer

Iedere verzekeringsplichtige reder moet zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden voortaan identificeren aan de hand van zijn ondernemingsnummer.

Daartoe wordt een bepaling uit de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij ‘hersteld’. Dat nieuw artikel maakt de kruispuntbankwet toepasselijk op de bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden aangesloten reders.

Het gaat om een administratieve vereenvoudiging. De bijdrageplichtige reders moeten zich voortaan immers identificeren aan de hand van hun uniek ondernemingsnummer, net zoals de andere werkgevers dat moeten doen ten aanzien van de RSZ.

Let op! De kruispuntbankwet van 16 januari 2003 werd opgeheven door de wet die Boek III ‘Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen’ in het Wetboek van economisch recht ingevoegd heeft. Met ingang van 9 mei 2014 …

Deze aanpassing treedt in werking op 14 juni 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, BS 4 juni 2014
Zie ook: — Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003— Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, BS 17 februari 1945

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 04/06/2014

Gepubliceerd op 06-06-2014

  90