Verplicht terugkommoment binnen Vlaamse rijopleiding B vanaf 1 januari, maar wat houdt het precies in?

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

Vanaf 1 januari 2019 zullen beginnende chauffeurs kort na het behalen van hun rijbewijs B in het Vlaams gewest een bijkomende opleiding moeten volgen om hun risicoperceptie en verkeerinzicht te verbeteren en zelfoverschatting tegen te gaan. Maar wat houdt dit zogenaamde ‘terugkommoment’ precies in?

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting om het terugkommoment te volgen, is van toepassing op
  • iedereen die vanaf 1 oktober 2017 een aanvraag heeft ingediend bij een Vlaamse gemeente om een voorlopig rijbewijs te krijgen. Let op, personen die vanaf 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd met toepassing van artikel 50 §3 van het RijbewijsKB van 23 maart 1998, zijn vrijgesteld van het terugkommoment als ze hun oorspronkelijke voorlopige rijbewijs hebben aangevraagd vóór 1 oktober 2017.
  • iedereen die vanaf 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd bij een Vlaamse gemeente met toepassing van artikel 5/1§2 van het KB van 10 juli 2006 m.b.t. het rijbewijs B. Dat artikel stelt dat ‘houders van een geldig voorlopig rijbewijs B met begeleider, een enkele keer, een voorlopig rijbewijs B zonder begeleider kunnen krijgen en omgekeerd’.

Venster van 3 maanden

Timemanagement zal cruciaal blijken om de opleiding te volgen. Aanmelden kan ten vroegst 6 maanden nadat men rijbewijs B heeft behaald, maar de opleiding moet voltooid zijn uiterlijk 9 maanden nadat men het rijbewijs heeft behaald. Chauffeurs zullen dus in deze 3 maanden een gaatje moeten vrijhouden in hun agenda.

Al zijn er een aantal redenen waarvoor uitstel kan worden toegestaan. Wie bijvoorbeeld wanneer men om medische redenen niet in staat is de opleiding te volgen (attest arts vereist) of men om beroepsredenen in het buitenland verblijft (attest werkgever vereist).

100 euro

De opleiding volgen kost geld. Deelnemers zullen maximum 100 euro moeten betalen aan de opleidingsinstelling. Wie zich buiten het venster van 3 maanden aanmeldt, moet een toeslag van 50 euro betalen. Deze bedragen worden ieder jaar in januari geïndexeerd.

3 onderdelen in 4 uur

Het terugkommoment zal uit 3 onderdelen bestaan die allemaal op dezelfde dag worden doorlopen in volgende volgorde:

  • de kennismaking en de reflectie als beginnende bestuurder (30 minuten)
Dit eerste half uur is er voornamelijk om kennis te maken met de andere deelnemers en de lesgever(s) én met het terugkommoment zelf. Wat is de bedoeling? Welk (wettelijk) kader is van toepassing? Er wordt afgesloten met een zelfreflectie met onder meer een kijk op de eigen vaardigheden als beginnende bestuurder en de persoonlijke visie op de kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om veilig met de auto te rijden.

  • de praktijkoefeningen op het oefenterrein (120 minuten)
De volgende 2 uur worden er een aantal rijoefeningen afgelegd. Minstens een stopoefening, een afleidingsoefening en een slalomoefening met een promillebril.

  • het groepsgesprek (90 minuten)
Het programma wordt afgesloten met een groepsgesprek. Onderwerpen die hier minstens aan bod komen zijn ‘risicovol rijgedrag als oorzaak van verkeersongevallen (snelheid, rijden onder invloed, afleiding en vermoeidheid), ‘veilig rijgedrag stimuleren’ en ‘beginnende bestuurders aanzetten tot reflectie en een verkeerveilige attitude stimuleren’.

Alleen wie de 3 onderdelen volledig heeft gevolgd, krijgt een attest.

Alleen in een erkende opleidingsinstelling

De opleiding mag alleen worden gevolgd in een instelling die daarvoor erkend werd door de Vlaamse minister van Mobiliteit (of zijn gemachtigde). Er zijn een pak voorwaarden waaraan de instellingen moeten voldoen om die erkenning te krijgen. Denk aan voorwaarden voor de lokalen, de oefenterrein, de gebruikte voertuigen. Maar ook m.b.t. de inhoud en organisatie van het terugkommoment zijn er strikte criteria. De instellingen mogen de opleiding bijvoorbeeld slechts organiseren voor groepen van minstens 6 en maximaal 15 deelnemers. De instellingen die een erkenning krijgen, worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Erkende instellingen kunnen een subsidie krijgen van 20 euro per deelnemer.

Erkende lesgevers

En ook de lesgevers moeten aan strikte vereisten voldoen. Ze zijn in eerste instantie verplicht een basisopleiding van 7 uur te volgen. En afhankelijk van het onderdeel dat ze willen geven tijdens het terugkommoment is een bijkomende opleiding vereist.

Ze moeten bovendien erkend zijn door de minister, net als de opleidingsinstellingen. Met uiteraard ook een pak — zij het andere — erkenningsvoorwaarden.

In werking…

Het besluit van 28 september 2018 treedt grotendeels in werking op 1 januari 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 14 november 2018.
Zie ook
Decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 28 maart 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  295