Verkeersveiligheidsfonds: budget voor efficiëntere inning verkeersboetes daalt voor derde jaar op rij

De controlediensten voor verkeersveiligheid die afhangen van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen 10.915.500 euro uit het Verkeersveiligheidsfonds. Het gaat om een voorafname voor het jaar 2015.

Het bedrag daalt daarmee al voor het derde jaar op rij. Voor 2014 stond de teller nog op 13.671.850. In 2013 bedroeg de voorafname zelfs nog 17.331.147 euro. De jaren daarvoor werden dan weer een pak minder middelen voorzien: 9.973.700 euro 2012 en 9.736.127 euro in 2011.

Het bedrag mag dan wel dalen, de bestemming wijzigt niet. Het geld wordt al jaren gebruikt voor de financiering van politieprojecten die erop gericht zijn om verkeersinbreuken beter vast te stellen en boetes sneller te innen. Daarnaast worden de middelen ingezet voor de financiering van de gemeenschappelijke aankoop van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal.

Het KB van 16 augustus 2016 treedt in werking op 19 september, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie, BS 9 september 2016.
Zie ook Koninklijk besluit van 26 december 2015 betreffende de voorafname op het Verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie, BS 31 december 2015.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie

Afkondigingsdatum : 16/08/2016
Publicatiedatum : 09/09/2016

Gepubliceerd op 13-09-2016

  108