Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling geïndexeerd vanaf 1 juli 2015

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen van de verkeersbelasting (VKB) en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2015. De nieuwe tarieven gelden van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Volgens het bericht in het Belgisch Staatsblad bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,0092 in 2015-2016, tegen 1,0036 in 2014-2015.

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die verschuldigd is op alle wagens die bestemd zijn voor het vervoer van personen of goederen. Bij personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen hangt het tarief af van het aantal fiscale pk van het voertuig. Zo bedraagt de VKB vanaf 1 juli minstens 70,32 euro voor een wagen met een vermogen van 4 pk of minder, en ten hoogste 1.799,52 euro voor een wagen van 20 pk. Voor elke pk boven de 20, komt er 98,04 euro bij.

Bij aanhangwagens en opleggers hangt het tarief af van de maximaal toegelaten massa (MTM). Eigenaars van een oldsmobile, motorfiets, kampeeraanhangwagen of autobus betalen dan weer een uniform tarief.

Belasting op de inverkeerstelling

De belasting op de inverkeerstelling is verschuldigd wanneer een voertuig voor het eerst in het verkeer wordt gebracht, en wanneer het na een overdracht opnieuw in het verkeer wordt gebracht. Het bedrag hangt hier af van de CO2-uitstoot van de wagen, het brandstoftype, en de Euronorm van de motor. Volgens de Euronorm wordt er een bedrag aangerekend van – geïndexeerd – 12,86 euro voor een dieselwagen met Euronorm 6, tot 2.236,35 euro voor een diesel met Euronorm 0. Voor benzinewagens varieert het Euronormtarief tussen 16,11 euro (Euronorm 6) en 889,48 euro (Euronorm 0).

De uiteindelijke belasting kan vanaf 1 juli 2015 nooit lager zijn dan 41,99 euro, en nooit hoger dan 10.497,7 euro. Wie een oldsmobile in het verkeer brengt, betaalt het minimum van 41,99 euro (geïndexeerd bedrag).

Bron:Agentschap Vlaamse Belastingdienst. – Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.4.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015, BS 25 juni 2015.

Carine Govaert

Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF) Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015

Afkondigingsdatum : 22/06/2015
Publicatiedatum : 25/06/2015

Gepubliceerd op 29-06-2015

  101