Verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s tot 31 december 2022 (PW, art. 4-6)

Programmawet

Via de ‘Corona-wet III’ trok de Regering het basispercentage van de investeringsaftrek voor kmo’s (inclusief eenmanszaken) op van 8% tot 25% voor vaste activa die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werden verworven of tot stand gebracht. Ze verlengt deze tijdelijke maatregel nu met twee jaar, tot 31 december 2022.

De Regering wil met deze verlenging van twee jaar de kmo’s aanmoedigen om in deze coronacrisisperiode productieve investeringen te doen.

De programmawet van 20 december 2020 schrijft deze verlenging van twee jaar respectievelijk in het WIB 1992 in:

Daarnaast voorziet de programmawet ook in een verlenging van de overdracht van de niet-verleende vrijstelling van de investeringsaftrek naar de twee volgende belastbare tijdperken, voorzien in artikel 201, § 1, vijfde lid van het WIB 1992 voor de tot 31 december 2021 verkregen of tot stand

gebrachte vaste activa.

In werking: deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2021.

Zie ook:
Geraakte artikels:
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  64