Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen (art. 73-76 PW2)

KMO’s en zelfstandigen die in 2015 investeren in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen, of voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie, kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek.

De digitale investeringen worden toegevoegd aan het lijstje van de octrooien, groene en energiebesparende investeringen, en rookafzuig- en verluchtingssystemen die worden geïnstalleerd in de rookkamer van een horeca-inrichting, die recht geven op de verhoogde investeringsaftrek (basispercentage + 10 percentpunten) (art. 69, § 1, lid 1, 2°, nieuw punt f), WIB 1992; art. 73, Programmawet van 10 augustus 2015).

Niet alleen kleine vennootschappen (in de zin van art. 15, W. Venn.) komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel, maar ook zelfstandigen (eenmanszaken) die aan dezelfde criteria voldoen.

De aard en de kenmerken van de digitale activa die voor de verhoogde investeringsaftrek in aanmerking komen, worden later vastgelegd in een KB.

In werking

Deze maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2016.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 73-76)
Zie ook:– Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) (art. 69, § 1, art. 77, art. 201 en art. 289ter/1) – Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) (art. 15)

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  108