Vereenvoudigde ziekenhuisfactuur voor patiënten

De ziekenhuisfactuur voor de patiënt ziet er voortaan een pak eenvoudiger uit. Door minder rubrieken te gebruiken en duidelijke opsommingen te geven moet het document makkelijker te begrijpen zijn. Al blijft er voldoende informatie aanwezig zodat ziekenfondsen de nodige terugbetalingen kunnen doen.

Opvallend is de samenvatting vooraan op de factuur. Dat geeft een kort overzicht van de verblijfskosten, de forfaitair aangerekende kosten, de apotheekkosten, de aangerekende honoraria, de kosten van eventuele leveringen, de kosten van eventueel ziekenvervoer, diverse kosten en btw. Met daarbij duidelijk aangegeven: de kost ten laste van de patiënt, het bedrag dat wordt aangerekend aan het ziekenfonds, de reeds betaalde voorschotten en het nog te betalen of terug te krijgen bedrag.

Maar de regering zorgt niet alleen voor meer eenvoud in de patiëntenfactuur. Ze introduceert ook een aparte factuur voor de ambulante zorg in het ziekenhuis. Ook dat moet de facturatie overzichtelijker maken voor de patiënt.

De ziekenhuizen kunnen de nieuwe facturen al gebruiken sinds 1 januari 2016. Ze worden evenwel verplicht vanaf 1 oktober 2016. Op dat moment treedt immers de Verordening van 20 juni 2016 in werking.

Bron:Verordening van 20 juni 2016 tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 13 juli 2016.

Laure Lemmens

Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Afkondigingsdatum : 20/06/2016
Publicatiedatum : 13/07/2016

Gepubliceerd op 29-07-2016

  164