Verdrag over Nieuwe Sluis Terneuzen officieel gepubliceerd

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar al officieel ingestemd met het verdrag dat Nederland en Vlaanderen sloten over de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen.

Het instemmingsdecreet is vorig jaar, op 2 december, al verschenen in het Belgisch Staatsblad. En het verdrag treedt op 1 maart 2016 in werking, maar de tekst van hetverdrag was nog niet officieel gepubliceerd. Dat is nu pas gebeurd in een addendum.

In het verdrag worden afspraken gemaakt over de scope van het project, de voorbereiding, de aanleg, en het infrastructureel beheer van de sluis gedurende de komende 30 jaar.

De ‘Nieuwe Sluis Terneuzen’ moet zorgen voor een betere verbinding tussen de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. De sluis wordt 137 meter langer dan de huidige Westsluis, 15 meter breder, en 2,5 meter dieper. Daardoor zouden schepen tot 120.000 ton toegang krijgen tot de haven van Gent. Verwacht wordt dat het eerste schip in 2021 door de nieuwe sluis zal varen.

De sluis ligt op Nederlands grondgebied. De werken vinden dan ook plaats in Nederland, maar aangezien ze grotendeels ons land ten goede komen, worden ze bijna volledig gefinancierd door het Vlaamse Gewest.

Bron:Decreet van 13 november 2015 houdende instemming met het Verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend in Terneuzen op 5 februari 2015. - Addendum, BS 25 februari 2016

Steven Bellemans / Carine Govaert

Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend te Terneuzen op 5 februari 2015

Afkondigingsdatum : 13/11/2015
Publicatiedatum : 02/12/2015

Gepubliceerd op 11-03-2016

  105