Verbod op ereloonsupplementen bij twee- of meerpersoonskamers ook altijd bij daghospitalisatie (art. 95-98 Gezondheidswet)

Er komen maatregelen om de ziekenhuiszorg financieel toegankelijker te maken. Het verbod op ereloonsupplementen in een twee- of meerpersoonskamer breidt uit tot de volledige daghospitalisatie. De eventuele uitbreiding van het verbod op honorariumsupplementen naar andere zorgverleners dan ziekenhuisartsen is ook mogelijk voor de ganse daghospitalisatiesector. En vanaf nu krijgen patiënten in daghospitalisatie altijd informatie over de ereloonsupplementen.

Verbod op ereloonsupplementen

Ziekenhuisartsen mogen in de ganse daghospitalisatie geen ereloonsupplementen meer aanrekenen bij patiënten in een twee- of meerpersoonskamer. Dat verbod bestond al langer maar was beperkt tot specifiek omschreven verstrekkingen. Bijvoorbeeld voor verstrekkingen in het kader van oncologische zorg.

In daghospitalisatie kan de arts – net zoals bij gewone hospitalisatie trouwens – wel ereloonsupplementen aanrekenen bij patiënten in een individuele kamer.

Andere zorgverleners

Ziekenhuisartsen mogen geen honorariumsupplement aanrekenen in een tweepersoons- of meerpersoonskamer. Bij KB kan dit verbod uitgebreid worden tot andere zorgverleners dan de ziekenhuisartsen, bv. tot kinesisten of vroedvrouwen. Bij patiënten in daghospitalisatie kon die uitbreiding enkel maar voor de bij KB omschreven verstrekkingen. Die beperking wordt nu opgeheven. Wat concreet betekent dat – als wordt beslist om het verbod op ereloonsupplementen uit te breiden naar andere zorgverleners dan ziekenhuisartsen - dat zal gelden voor de volledige sector van de daghospitalisatie, en niet enkel voor bepaalde verstrekkingen. Uiteraard zal het verbod ook gelden bij gehospitaliseerde patiënten.

Opnameverklaring

Alle patiënten in daghospitalisatie krijgen voortaan informatie over de mogelijke ereloonsupplementen. Dat gebeurt via de zgn. opnameverklaring. Tot nu gold die informatieplicht over de ereloonsupplementen enkel voor de verstrekkingen in daghospitalisatie die bij KB waren aangeduid.

Iedere patiënt in daghospitalisatie wordt voortaan ook geïnformeerd over de facturering van die ereloonsupplementen.

De patiënt in daghospitalisatie werd al eerder ingelicht over de andere kosten van zijn ziekenhuisopname en over de factureringswijze van die kosten.

Inwerkingtreding

De artikelen 95 tot 98 van de Gezondheidswet treden in werking op 27 augustus 2015.

Bron:Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015 (art. 95–98 Gezondheidswet)
Zie ook:Ziekenhuiswet, art. 30/1, 98, 152

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  240