Veiligheids- en samenlevingscontract: federale overheid verhoogt budget voor preventie van gewelddadige radicalisering

Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Luik, Maaseik, Mechelen, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Verviers en Vilvoorde kunnen ook dit jaar rekenen op extra federale middelen voor hun projecten ter preventie van gewelddadige radicalisering. De federale overheid heeft het budget echter aanzienlijk opgetrokken ten opzichte van 2014. Ieder van hen ontvangt nu 60.000 euro. Vorig jaar was dat 40.000 euro.

Bijna 15 miljoen euro voor veiligheid en preventie

De bijkomende financiële hulp voor de preventie van gewelddadige radicalisering maakt deel uit van de toelagen aan de 29 steden en gemeenten die vroeger, in het kader van het lokale beleid voor veiligheids- en criminaliteitspreventie, een veiligheids- en samenlevingscontract hadden. Dat zijn Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Elsene, Etterbeek, Genk, Gent, Hasselt, Koekelberg, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Mechelen, Bergen, Namen, Oostende, Seraing, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Doornik, Verviers, Vorst, Vilvoorde en Maaseik.

Naast de 600.000 euro aan extra middelen ter preventie van gewelddadige radicalisering voor de 10 gemeenten die geconfronteerd worden met het fenomeen, trekt de federale overheid nog 14.898.000 euro uit voor de financiering van de kosten die de 29 lokale besturen dragen op vlak van veiligheid en preventie. Dat is ongeveer evenveel als in 2014. Toen ging het over 14.899.000 euro. Het hoogste bedrag is voor Brussel. De stad ontvangt ruim 2 miljoen euro.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar. De steden en gemeenten gebruiken de toelage dus nog steeds:

  • als bijdrage aan de werking van de politiezones;
  • voor de bestrijding van de criminaliteit, de overlast en het onveiligheidsgevoel;
  • voor hun lokaal veiligheidsbeleid inzake brandveiligheid en CO-vergiftiging;
  • de preventie van gewelddadige radicalisering.

Uitgaven die in aanmerking komen

De regering heeft zoals ieder jaar een lijst opgesteld van de uitgaven die per categorie in aanmerking komen. Het gaat daarbij alleen om de uitgaven die werden vastgelegd tussen 1 januari en 31 december 2015.

De steden en gemeenten bezorgen hun financieel dossier ten laatste op 30 juni 2016 aan de Algemene Directie Veiligheid en Preventie. Ze doen dat via het online ICT-platform.

Het dossier bewijst dat ze recht hebben op de toelage. Het bevat de gemeenteverklaring tot goedkeuring van het financieel dossier, bewijsdocumenten zoals facturen en bestelbons, de betalingsbewijzen van de uitgaven en het elektronisch overzicht van de uitgaven dat ter beschikking wordt gesteld bij de Algemene Directie.

De FOD Binnenlandse Zaken zal het dossier grondig onderzoeken en kan hiervoor bijkomende informatie vragen. Als die aanvullingen niet worden bezorgd, zullen de betrokken uitgaven worden afgewezen.

Na deze controle ontvangt de stad of gemeente een voorlopige afrekening en krijgt ze 20 dagen de tijd om akkoord te gaan. Indien ze niet akkoord gaat met de toegekende bedragen, kan ze haar argumenten voorleggen. Pas na akkoord zal Binnenlandse Zaken de definitieve afrekening opstellen.

Uitbetaald in 2 keer

Net als de voorbije jaren wordt de toelage in 2 keer uitbetaald. In eerste instantie ontvangen de steden en gemeenten een voorschot van 60%, uitbetaald in schijven. Het saldo volgt na de grondige controle van de ingediende uitgaven.

1 januari 2015

Het KB van 20 oktober 2015 treedt retroactief in werking op 1 januari 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2015, BS 6 november 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 11 maart 2014 betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2014, BS 9 april 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2015

Afkondigingsdatum : 20/10/2015
Publicatiedatum : 06/11/2015

Gepubliceerd op 06-11-2015

  143