Veeteeltbedrijven krijgen beloofde korting op Rendac-abonnement

Alle veeteeltbedrijven die voor het jaar 2015 een abonnement namen bij Rendac voor het ophalen en verwerken van krengen van landbouwdieren, krijgen een korting van 44% op het betaalde bedrag. Dat staat in een ministerieel besluit dat op 17 september werd gepubliceerd.

Veeteeltbedrijven die in 2014 een aangifte indienden bij de Mestbank, kregen in juni-juli van dit jaar een factuur van Rendac in de bus. Het bedrag op de factuur hangt af van het soort dieren en het aantal dieren dat gemiddeld op de boerderij wordt gehouden. Rendac werkt met een abonnementsformule. Wie niet tijdig betaalt, wordt geacht afstand te doen van het voordelig abonnementstarief, en moet voor elke ophaling apart betalen.

De ophaling en verwerking van kadavers van landbouwdieren wordt voor een deel gefinancierd door de overheid, en voor een deel door de veeteelthouders zelf. Het Vlaamse Gewest neemt ongeveer de helft van de kosten voor zijn rekening. In Wallonië ligt dat overheidsaandeel hoger.

Eerder dit jaar besliste minister Schauvliege al om de tarieven voor de boeren niet te laten stijgen in 2015, ondanks stijgende kosten bij Rendac. Nu maakt zij haar belofte waar om een – eenmalige – korting toe te kennen op het abonnementsgeld. Die korting bedraagt 44%.

Het abonnementsgeld van Rendac – zonder btw en zonder korting – schommelt tussen:

  • 30 en 118 euro voor konijnenkwekerijen;
  • 30 en 311 euro voor paardenkwekers;
  • 30 en 440 euro voor rundveebedrijven;
  • 30 en 1.446 euro voor bedrijven voor mestkalveren;
  • 30 en 1.551 euro voor schapen- en geitenbedrijven;
  • 30 en 2.512 euro voor pluimveebedrijven; en
  • 30 en 4.338 euro voor varkensbedrijven.

De eenmalige korting wordt toegekend tussen 1 september en 31 december 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 9 september 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2015 houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veeteeltbedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2015, BS 17 september 2015.

Carine Govaert

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2015 houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2015

Afkondigingsdatum : 09/09/2015
Publicatiedatum : 17/09/2015

Gepubliceerd op 17-09-2015

  175