Vanaf 2020 versnelde btw-teruggave voor starters

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters hun btw-tegoed maandelijks terugkrijgen. Nu moeten ze daar in principe 3 maanden op wachten en dat zorgt voor vaak liquiditeitsproblemen bij kleinere bedrijven.

Btw-krediet

Startende ondernemingen hebben vaak een btw-tegoed. Dat komt omdat ze meer btw betalen op hun uitgaven en investeringen dan ze zelf aanrekenen. De zogenaamde af te trekken btw is daardoor vaak hoger dan de btw die ze betalen aan de overheid. Dit zorgt voor een btw-krediet in hun voordeel.

Op dit moment wordt dat btw-krediet hen in principe pas terugbetaald na 3 maanden (‘een periode van 3 maanden volgend op het aangifte tijdvak waarop de trimestriële btw-aangifte of de btw-aangifte van de laatste maand van het trimester betrekking heeft’). Heel wat natuurlijke personen en kmo’s ondervinden daardoor liquiditeitsproblemen.

Versnelde teruggaaf

De federale regering wil deze bedrijven daarom een financieel duwtje in de rug geven. Ze breidt de regeling van maandelijkse teruggaaf van het btw-krediet uit met een nieuwe categorie belastingplichtigen: de starters.

Concreet wil dit zeggen dat belastingplichtigen die een economische activiteit aanvangen vanaf 1 januari 2020 hun btw-tegoed maandelijks kunnen terugkrijgen.

Onder voorwaarden

Aan het systeem zijn wel voorwaarden verbonden. Zo is de versnelde teruggave beperkt tot de eerste 24 maanden na opstart van de activiteiten en moet het btw-krediet 245 euro bereiken.

Het systeem is bovendien voorbehouden aan de zogenaamde maandaangevers, btw-plichtigen die maandelijks een btw-aangifte indienen. De aangiften m.b.t. de handelingen van het lopende jaar moeten uiterlijk worden ingediend op de 20ste dag van de maand volgend op de maand waarin het door de Staat verschuldigde bedrag is vastgesteld. De aangiften mogen trouwens alleen elektronisch worden ingediend (deze e-plicht geldt voortaan ook voor de reeds bestaande gevallen van maandelijkse teruggaaf).

De btw wordt aan de starters terugbetaald ‘ten laatste de tweede maand die volgt op het tijdvak van de maandelijkse aangifte’.

Periodieke aangifte op kwartaalbasis

Voor de starters die hun periodieke aangifte op kwartaalbasis wensen in te dienen, zal de administratie proberen om de btw terug te betalen ‘uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte’. Behalve wanneer de omstandigheden een meer gedetailleerde verificatie van de gegevens van de periodieke aangifte vereisen.

Intrekking recht op maandelijkse teruggave btw

Het recht op maandelijkse teruggave van de btw voor starters kan worden ingetrokken als de teruggave werd verkregen op basis van een onjuiste verklaring, indien de belastingplichtige zijn btw-verplichtingen niet na komt of bij inhouding van het belastingkrediet in geval van ernstige vermoedens of bewijzen van overtredingen op de btw-regelgeving die een belastingschuld voortbrengt).

Bron: Koninklijk besluit van 29 augustus 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, BS 5 september 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  896