Vanaf 1 november tal van kleine wijzigingen aan Belgisch octrooirecht

Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Vanaf 1 november 2020 kan een octrooiaanvrager die zich wil beroepen op het recht van voorrang van een eerdere indiening voorzien door het Verdrag van Parijs of de TRIPs-overeenkomst in zijn verklaring van voorrang verwijzen naar de Digitale Toegangsdienst (DAS) van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom in plaats van een afschrift bij te voegen van de eerdere aanvraag. Dat moet de procedure vereenvoudigen en versnellen.

Hoe de verwijzing er moet uitzien en hoe de verwerking van de aanvraag in dat geval verloopt, staat in het Verzamelbesluit m.b.t. uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten van 21 september 2020.

Met dat besluit zorgt de federale regering ook nog voor een reeks andere, kleinere aanpassingen. Onder meer met betrekking tot de omzettingsprocedure van een Europese octrooiaanvraag in een Belgische octrooiaanvraag. Vanaf november zullen aanvragers gelijktijdig met de betaling van de nationale depottaks de jaartaksen moeten betalen die op de datum van ontvangst van de aanvraag tot omzetting door de Dienst (voorheen ‘op dat ogenblik’) vervallen zijn.

De nieuwe regels zijn over het algemeen van toepassing op aanvragen die ingediend worden na 1 november 2020 (al bestaan hierop nuances).

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  197