Update voor aanmeldingsformulier scheepsafval

De Europese Commissie werkt het standaardformulier bij waarmee schepen melden wáár zij hun scheepsafval en ladingresidus hebben afgegeven.

Preciezere indeling van het afval

De Commissie neemt in het model van kennisgeving de nieuwe, meer gedetailleerde afvalindeling uit het internationale Marpol-verdrag over. Momenteel wordt het afval ingedeeld in:

  • olieafval: sludge, lenswater en overige;
  • vuilnis: voedselrestanten, plastic en overige;
  • sanitair afval;
  • ladinggebonden afval; en
  • ladingresiduen.

Maar de nieuwe indeling splitst het afval verder op in subrubrieken:

  • afvalolie: met olie verontreinigd ruimwater, oliehoudende residus, overige;
  • afvalwater;
  • vuilnis: kunststof, voedselrestanten, huishoudelijk afval (bv. papier en karton, poetslappen, glas, metaal, flessen en aardewerk), spijsolie, verbrandingsasse, bedrijfsafval, en dierlijke karkassen; en
  • ladingresidus.

Laatste haven telt

Maar niet alleen de indeling van het afval wijzigt. De scheepskapitein moet voortaan ook expliciet melden welke soorten en hoeveelheden afval hij heeft afgegeven in de laatste haven die het schip heeft aangedaan. Op het aanmeldingsformulier wordt daarom speciaal een kolom toegevoegd waarin de hoeveelheden worden aangemeld die werden overgedragen aan de havenontvangstvoorziening van de laatste haven van levering.

Preciezere informatie over de soorten en hoeveelheden scheepsafval en ladingresiduen die in de laatste haven werden afgegeven, zijn van essentieel belang om te weten of het schip over voldoende opslagcapaciteit beschikt. En dat is op zijn beurt een voorwaarde voor het schip om te mogen afvaren. Preciezere informatie over de hoeveelheden afval aan boord maken ook gerichtere inspecties mogelijk.

Vanaf 9 december 2016 ten laatste

De lidstaten moeten het nieuwe formulier ten laatste op 9 december 2016 overnemen.

In werking op: 9 december 2016.De wijzigingsrichtlijn zelf treedt 20 dagen na publicatie in werking. Dat is op 9 december 2015.

Bron:Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen, Pb.L. 19 november 2015, afl. 302.

Carine Govaert

Richtlijn (EU) nr. 2015/2087 van de Commissie houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Afkondigingsdatum : 18/11/2015
Publicatiedatum : 19/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  69