Uniek platform vereenvoudigt inning auteursrechten en billijke vergoeding bij afspelen van muziek

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep

De inning van auteursrechten en naburige rechten bij het afspelen van muziek wordt een pak eenvoudiger. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt alles via één uniek platform.

Handelaars, verenigingen, jeugdclubs e.d. die muziek afspelen, betalen zowel auteursrechten als een billijke vergoeding. De auteursrechten vergoeden de componist en de auteurs van de muziek, de billijke vergoeding is bestemd voor de uitvoerende kunstenaars en producenten. Tot nu moesten zij zich tot twee verschillende diensten richten om de auteursrechten en de billijke vergoeding te betalen. Binnenkort kunnen ze daarvoor terecht op één uniek platform. 

De oprichting van een uniek platform voor zowel auteursrechten als naburige rechten is een opdracht van de beheersvennootschappen die de auteursrechten en naburige rechten op het afspelen van muziek beheren.

Wie muziek in het openbaar afspeelt, moet dit aangeven via het unieke platform. De aangifte kan elektronisch, maar ook nog op papier. 
Wanneer de aangifte niet of niet tijdig gebeurt of wanneer onjuiste of onvolledige gegevens worden meegedeeld, kunnen er sancties volgen. In alle gevallen is een verhoging van de verschuldigde rechten mogelijk met maximum 15%. Of een verhoging met maximum 100 euro (bij geen, onjuiste of onvolledige aangifte) of maximum 45 euro (bij te late aangifte). Het is de beheersvennootschap die kiest of ze een sanctie oplegt en zo ja, de welke. 

Betaling van facturen met auteursrechten en naburige rechten gebeurt ook via dit unieke platform. Gedaan dus met te betalen aan twee verschillende diensten (Sabam enerzijds en Playright/Simim anderzijds). De beheersvennootschappen die het platform beheren, voorzien in een gemeenschappelijke rekening bij een bank. Daarop moet men de auteursrechten en de billijke vergoeding storten.   

De nieuwe KB’s van 17 mei 2019 treden in werking op 1 januari 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 17 mei 2019 houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen, BS 29 mei 2019
Bron: Koninklijk besluit van 17 mei 2019 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep
Ilse Vogelaere
  241