Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Wonen nog vóór 1 januari in Staatsblad

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

De Vlaamse regering is erin geslaagd om haar besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 op 8 december 2020 in het Belgisch Staatsblad te publiceren. Dat was ook nodig: het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 werd al vóór publicatie gewijzigd en er werden ook al tijdelijke afwijkingen op de tekst gepubliceerd, omwille van Covid-19. Even recapituleren.

Onder het opschrift Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW-2021) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2020 een codificatie van de regels op het woonbeleid. Die VCW-2021 werd opgedeeld in 7 boeken, en elk boek werd op zijn beurt onderverdeeld in ‘delen’:
  • Boek 1. Inleidende bepalingen
  • Boek 2. Organisatie van het woonbeleid
  • Boek 3. Woningkwaliteitsbewaking
  • Boek 4. Woonactoren
  • Boek 5. Instrumenten van het woonbeleid
  • Boek 6. Sociale huur
  • Boek 7. Slotbepalingen.

De nieuwe codex was goed voor 224 bladzijden in het Belgisch Staatsblad (zonder concordantietabellen) en heeft – op een enkele uitzondering na – uitwerking vanaf 1 januari 2021.

Uiteraard moeten de uitvoeringsbesluiten afgestemd worden op die nieuwe wettelijke basis en dat leidt nu tot één Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW-2021) – een kluif van 355 bladzijden, plus 310 bladzijden aan bijlagen.

Het BVCW-2021 is op dezelfde manier gestructureerd als de Codex zelf, en bestaat dus ook uit 7 boeken. Het gecodificeerde besluit bevat bovendien 28 bijlagen, waaronder modellen van woningkwaliteitsverslagen (bijlagen 4 t.e.m. 6), een ontwerpleidraad voor sociale woningbouw (bijlage 7), modelstatuten voor sociale huisvestingsmaatschappijen (bijlagen 10 en 11), typehuurovereenkomsten (o.m. de bijlagen 13 en 14), een model van PPS-overeenkomst voor publiek-private samenwerking (bijlage 15), een model van akte waarmee een sociaal beheerrecht wordt gevestigd op een woning (bijlage 20), en een verdeling van de kosten en lasten voor de huurder en de verhuurder (bijlage 27).

Het nieuwe besluit heft niet minder dan 49 bestaande uitvoeringsbesluiten integraal op. Het treedt samen met de nieuwe Codex in werking op 1 januari. Het codificatiebesluit werd overigens al een eerste keer gewijzigd door een besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2020 en het Staatsblad van 3 november 2020 bevatte al tijdelijke afwijkingen op de tekst omwille van het covid-19-virus.

In werking op: 1 januari 2021 (met uitzonderingen en overgangsbepalingen).

Zie ook:
Carine Govaert
  139