Uittreksels voorlopig nog op basis van gemeentelijke strafregisters (art. 26 en 27 Justitie I)

Gemeenten blijven uittreksels uit het strafregister voorlopig nog afleveren op basis van hun eigen registers. Normaal gezien moest iedere gemeente tegen 31 december 2014 gekoppeld zijn aan het Centraal Strafregister. Maar de zaak is technisch nog niet rond. De wetgever stelt de inwerkingtreding daarom uit, tot uiterlijk 31 december 2017.

De technische aanpassingen die de gegevensoverdracht van het Centraal Strafregister naar de gemeenten moeten mogelijk maken, zouden in principe in de loop van de volgende maanden moeten afgerond zijn. Maar daarna rest nog een update van het Centraal Strafregister aangezien nog duizenden oude dossiers moeten gekoppeld worden aan een Rijksregisternummer.

Hoofdstuk 10 van de wet houdende diverse bepalingen Justitie I is 30 december 2014 in werking getreden.

Bron:Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 (art. 26-27).
Zie ook Wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister, BS 27 augustus 2009.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 29/12/2014

Gepubliceerd op 09-01-2015

  50