Tweede federaal forensisch psychiatrisch centrum in ons land

Ons land heeft er een tweede forensisch psychiatrisch centrum (FPC) bij. Het gaat om het FPC Antwerpen. De organisatie van het FPC is in handen van de federale overheid. Net als het eerste FPC in Gent. 

Het FPC Antwerpen (op Linkeroever) is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden. Het richt zich zowel op beveiliging als op behandeling. Via de behandeling wil men het risico op nieuwe strafbare feiten verminderen en de achterliggende oorzaken van het delictgedrag wegnemen of beheersbaar maken. Uiteindelijk doel is dat de patiënt opnieuw zijn plaats krijgt binnen de samenleving.

Het FPC Antwerpen biedt plaats aan 182 geïnterneerden met een hoog veiligheidsrisico. Ook vrouwen kunnen er terecht. De eerste geïnterneerden worden er tegen de zomer verwacht.

De uitbating van het FPC Antwerpen is toegewezen aan de NV FPC Gent. Met daarin enerzijds de Parnassia Groep en het FPC de Kijvelanden die hun expertise in de forensische psychiatrie aanbieden en anderzijds Sodexo dat de facilitaire dienstverlening op zich neemt. Hiermee krijgt het FPC Antwerpen dezelfde exploitant als het FPC Gent.

Het nieuwe KB van 25 april 2017 is in werking getreden op 1 mei 2017.

Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2017 tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum, BS 10 mei 2017
Zie ook:Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (art. 3)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum

Afkondigingsdatum : 25/04/2017
Publicatiedatum : 10/05/2017

Gepubliceerd op 15-05-2017

  241