Trouwen op zon- of feestdag kan toch nog

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken

Wie op een zondag of op een feestdag wil trouwen, kan dat nog altijd. Mits de gemeenteraad hiermee akkoord gaat.

Tot nu was er geen regeling rond trouwen op een zondag of een feestdag. Bij gebrek aan enig verbod, lieten sommige gemeenten trouwpartijen op die dagen toe. Maar vanaf 31 maart 2019 geldt in principe wel een trouwverbod op zon- en feestdagen.

De wetgever zwakt dit verbod echter al meteen af: trouwen op een zon- of feestdag kan, als de gemeenteraad dat toestaat. De gemeenten kunnen dus autonoom bepalen of ze trouwpartijen op die dagen toelaten. Ofwel kiest de gemeenteraad voor een algemene toelating, dus voor alle zon- of feestdagen. Ofwel geeft de gemeenteraad een specifieke toelating, dus voor een welbepaald huwelijk.

Trouwen op een zondag of feestdag gebeurt niet vaak. Toch willen sommige mensen graag op die dagen trouwen. Bijvoorbeeld om religieuze of familiale redenen.

De nieuwe wet van 23 maart 2019 treedt in werking op 31 maart 2019.

Bron: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken, BS 28 maart 2019
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 165/1)
Ilse Vogelaere
  430