Totaalrenovatiepremie voor wie verouderde woning koopt of erft

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en wijzigingen met betrekking tot de REG-premies

Vanaf 1 januari 2021 geeft de netbeheerder een premie aan elke particulier die een oudere woning of wooneenheid (appartement) in volle eigendom verwerft via een authentieke akte of door erfenis. Op voorwaarde dat die particulier de woning of wooneenheid binnen de 5 jaar grondig renoveert op energievlak.

Het moet gaan om een woning die volgens het energieprestatiecertificaat een energielabel E of F heeft, of om een wooneenheid met een energielabel D, E of F.

De premie bedraagt 3.750 euro als de woning of wooneenheid na renovatie een energielabel B behaalt, en 5.000 euro als dat een A-label geworden is. Woningen kunnen ook een premie van 2.500 euro krijgen als zij een label C behalen, maar dat geldt niet voor wooneenheden.

Om deze maatregel te kunnen financieren, snijdt de overheid in de gewone REG-premies voor energiebesparende investeringen. De premie voor dak- en zoldervloerisolatie door doe-het-zelvers wordt geschrapt, zowel voor woningen, als voor andere gebouwen. En ook de combipremie verdwijnt. Dat is de premie die tot 31 december 2020 wordt toegekend aan de eigenaars van oudere woningen die de buitenmuren laten isoleren en terzelfdertijd de ramen laten vervangen. Eén lichtpuntje: de premie voor de warmtepompboiler stijgt.

Al deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2021.

Carine Govaert
  151