Toepassingsgebied integrale jeugdhulp wordt uitgebreid

Het besluit van de Vlaamse Regering op de integrale jeugdhulp bepaalt dat onder de ‘integrale jeugdhulp’ de jeugdhulpverlening valt die wordt aangeboden door de centra voor leerlingenbegeleiding.

Die omschrijving wordt nu met ingang van 1 september 2016 uitgebreid zodat de internaten met permanente openstelling en het tehuis van het gemeenschapsonderwijs erin opgenomen worden.

Onder de integrale jeugdhulp valt voortaan dus de jeugdhulpverlening die wordt aangeboden door:

  • de centra voor leerlingenbegeleiding (decreet van 1 december 1998);
  • de internaten van het gemeenschapsonderwijs (besluit van 21 november 2014);
  • het internaat (besluit van 28 augustus 2000, tehuis van het gemeenschapsonderwijs).

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp, BS 1 juli 2016

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp

Afkondigingsdatum : 13/05/2016
Publicatiedatum : 01/07/2016

Gepubliceerd op 12-07-2016

  127