Tijdelijke zetelverplaatsing bij vredegerechten en politierechtbanken ook om dienstredenen (art. 55 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Voortaan kan de zetel van een vredegerecht of politierechtbank ook tijdelijk verplaatst worden naar een andere gemeente van het arrondissement als dat beter uitkomt voor de dienst. Tot nu kon een zetelverplaatsing alleen bij overmacht. Aanslepende infrastructuurproblemen of een personeelstekort kunnen voortaan dus ook een tijdelijke zetelverplaatsing verantwoorden.

Ook een afdeling van een politierechtbank kan om dezelfde redenen verplaatst worden naar een andere gemeente van het arrondissement.

Uiteraard moet bij een zetelverplaatsing rekening gehouden worden met de taalwetgeving in gerechtszaken.

Artikel 55 van de wet van 19 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 55 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 72)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 19/10/2015
Publicatiedatum : 22/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

  70