Tijd tot 1 juli voor subsidieaanvraag strategisch project RO

De Vlaamse steden en gemeenten kunnen tot en met 1 juli 2016 een subsidieaanvraag indienen voor een strategisch project op het vlak van ruimtelijke ordening. De huidige projectoproep is al de achtste op rij.

Elk project dat geselecteerd wordt door de jury, heeft recht op begeleiding door een professionele projectcoördinator. Het Vlaams Gewest neemt 80% van de loon- en werkingskosten van die coördinator voor zijn rekening, en dit gedurende maximum 3 jaar. De tussenkomst is wel beperkt tot 100.000 euro per jaar. Projecten die geselecteerd worden als strategisch project komen bovendien in aanmerking voor een verwervingssubsidie. Dat is een subsidie voor de aankoop van gronden of gebouwen. In 2015 is door minister Joke Schauvliege aan 2 strategische projecten een verwervingssubsidie toegekend.

De subsidievoorwaarden voor de strategische projecten bleven ongewijzigd: alleen projecten die uitvoering geven aan een planningproces op bovenlokaal niveau komen in aanmerking. De projecten moeten vertrekken vanuit een visie, en ze moeten de samenwerking tussen ruimtelijke actoren in een strategisch gebied bevorderen. De ‘call’ richt zich tot de publieke actoren, maar private partners kunnen participeren in de projecten. In het basisbesluit lezen we ook nog dat het project een hefboomeffect moet hebben, dat het moet bijdragen tot de functionele verwevendheid van het projectgebied ...

Tijdens de oproep van vorig jaar werden 9 projecten geselecteerd als strategisch project.

Wie meer informatie wil, kan surfen naar de website van het Departement Ruimte Vlaanderen of bellen naar het nummer 02-553.11.71.

Bron:Achtste oproep. - Subsidie strategische projecten 2016, BS 13 april 2016
Zie ook: Zevende oproep. – Subsidie strategische projecten 2015, BS 22 juni 2015

Steven Bellemans / Carine Govaert

Afkondigingsdatum : 13/04/2016
Publicatiedatum : 13/04/2016

Gepubliceerd op 14-04-2016

  108