Terugbetaling eurovignet ten laatste aanvragen op 1 mei 2016 (art. 102–104 PD 2016)

Met de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op 1 april 2016 verdwijnt het eurovignet. Vrachtwagens met een eurovignet dat nog geldig is na 1 april 2016 kunnen een terugbetaling krijgen. De Vlaamse decreetgever legt de concrete regels hiervoor vast.

Geen administratieve kosten

De normale regels voor de terugbetaling van het eurovignet – bv. wanneer een vrachtwagen niet meer in gebruik is – gelden in dit geval niet. Wat betekent dat er geen administratieve kost van 25 euro moet betaald worden.

Tot 1 mei 2016

De terugbetaling van het eurovignet kan aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst vanaf 1 januari 2016. En tot uiterlijk 1 mei 2016. Door de aanvragen over een langere termijn te spreiden, hoopt de wetgever dat een massale toestroom van terugbetalingsaanvragen in de maand april – start van de kilometerheffing – achterwege blijft.

Evenredige teruggave

Het bedrag dat men terugkrijgt heeft betrekking op de resterende dagen dat het eurovignet nog geldig is, bekeken vanaf het moment dat de kilometerheffing wordt ingevoerd. Dus vanaf 1 april 2016.

Teruggave is er voor vrachtwagens die in Belgie ingeschreven zijn of ingeschreven moeten zijn en waarvan de aangifte – om het bedrag van het eurovignet te kunnen berekenen – is gedaan voor 1 november 2015. Of voor die datum is verlengd (als er geen andere aangifte is gedaan). 1 november 2015 is de datum waarop geen jaarvignetten meer worden verkocht.

Inwerkingtreding

Artikel 102 treedt in werking op 1 april 2016, de art. 103 en 104 op 1 januari 2016.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 (art. 102–104 PD 2016)
Zie ook:Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 3.1.0.0.1 en 5.0.0.0.12)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-02-2016

  116