Territoriale bevoegdheid afdelingen Henegouwse rechtbanken aangepast

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen om het in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons

Op 1 februari 2019 verdwijnt in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen een van de vijf gerechtelijke kantons Charleroi en het kanton Fontaine-l’Evêque. Als gevolg hiervan wordt de territoriale bevoegdheid van een aantal afdelingen in de Henegouwse rechtbanken aangepast. Het gaat telkens om de eerste afdeling van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de ondernemingsrechtbank en de politierechtbank.

Het nieuwe KB van 20 januari 2019 treedt in werking op 1 februari 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 20 januari 2019 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen om het in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 24 januari 2019
Zie ook:
Koninklijk besluit van 12 december 2018 genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen, BS 18 december 2018
Gerechtelijk Wetboek (Bijvoegsel, artikel 1)
Ilse Vogelaere
  204