Terechtzittingen Grondwettelijk Hof voor onbepaalde tijd opgeschort

Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis

Het Grondwettelijk Hof laat via een bericht in het Belgisch Staatsblad weten dat het haar dienstverlening op 18 maart heeft aangepast in het kader van de coronacrisis. Met de Richtlijn bijzondere proceduremaatregelen
  • zijn alle terechtzittingen opgeschort en dat voor onbepaalde termijn. De zaken die waren vastgesteld voor de terechtzittingen van 24 maart en 22 april zijn verdaagd
  • zijn de termijnen voor de indiening van memories in lopende zaken geschorst tot en met 5 april 2020. Deze periode kan worden verlengd
  • wordt aan de partijen de mogelijkheid gegeven om de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen aan het Hof
  • is de werking van de griffie herleid tot een minimumdienst. Persoonlijk langsgaan is niet toegelaten. De dienst is alleen bereikbaar via telefoon, per e-mail of via de gewone post.

Nog dit: het Grondwettelijk Hof is op 23 maart toegevoegd aan de lijst met essentiële bedrijven waarvoor geen verplichte sluiting geldt tijdens de coronacrisis. Het Hof mag dus gewoon open blijven, maar is wel verplicht om zoveel als mogelijk telethuiswerk aan te bieden. Voor de functies waar dat niet kan, moet de regel van ‘minstens 1,5 meter afstand’ gerespecteerd worden. Bedrijven die deze regels overtreden, worden gesloten.

Bron: Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23 maart 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  186