TBS start pas nadat termijn van uitstel helemaal is afgelopen (art. 31-38 DB Justitie)

De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank zal voortaan pas starten nadat de hoofdgevangenisstraf of de opsluiting volledig verstreken is. En dus niet op het moment dat de betrokkene het effectieve deel van de gevangenisstraf heeft ondergaan zoals momenteel het geval is.

De huidige procedure houdt geen rekening met veroordelingen waarbij een gevangenisstraf met (probatie-)uitstel wordt opgelegd. Wanneer men er van uitgaat dat de TBS start van zodra het effectieve deel van de gevangenisstraf is ondergaan, betekent dit immers dat het uitstel nooit zal worden uitgevoerd.

Zowel het Strafwetboek als de Wet op de strafuitvoering worden daarom aangepast zodat de TBS pas begint te lopen na het verstrijken van de termijn van het uitstel.

Herinner dat TBS een bijkomende straf is die kan of in bepaalde gevallen moet worden opgelegd om de maatschappij te beschermen. En dat voor een duur van 5 tot 15 jaar.

Dit onderdeel van de Wet houdende diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 treedt in werking op 24 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 31-38 DB Justitie).
Zie ook Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K3149/001.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 14/05/2014

Gepubliceerd op 19-05-2014

  188