Tarieven voor gerechtskosten in strafzaken voor derde jaar op rij ongewijzigd

De tarieven voor de gerechtskosten in strafzaken wijzigen dit jaar niet. De FOD Justitie laat via een bericht in het Staatsblad van 27 januari 2015 weten dat de bedragen van 2014 ook gelden in 2015.

Dit betekent dat er voor het tweede jaar op rij geen indexering wordt toegepast. Vorig jaar werden immers de bedragen van 2013 toegepast. Opnieuw worden budgettaire beperkingen naar voor geschoven.

De tarieven uit Omzendbrief 131 quater(ns) van 31 januari 2014 blijven dus van toepassing. We herhalen een aantal kostenposten:

 • kilometervergoeding: 0,5157 euro/km;
 • gerechtsdeurwaarders
  • forfait voor een dagvaarding en betekening op hetzelfde adres: 24,77 euro;
  • maximumtarief voor een betekening van een akte van verzet tegen een veroordeling tot straf: 33,02 euro;
 • vertalers en tolken
  • vertaling in het Nederlands of het Frans: 8,14 euro per bladzijde;
  • tolken in het Nederlands of Frans: 34,05 euro per uur;
 • gezworenen bij Hof van Assisen
  • vergoeding van 43,20 euro per keer dat gezworene zetelt;
  • indien geen zitting: 10,65 euro;
 • opmaak robotfoto’s: 33,70 euro per uur;
 • gebruik van autopsiezaal: 82,66 euro;
 • vervoer van stoffelijke overschotten: 116,67 euro;
 • tussenkomst van deskundigen in strafzaken
  • 73,32 euro voor medisch deskundige die uitwendig onderzoek uitvoert van een foetus of een lijk. De vergoeding voor een lichamelijk onderzoek van een zieke of een gewonde bedraagt 36,60 euro.

Ook de maximale forfaitaire prijzen die gelden voor de inbeslagnames bij onverzekerd rijden en de inbeslagnames na gerechtelijke vorderingen zijn ongewijzigd. Er zijn nog steeds aparte bedragen naargelang het gaat om het takelen of het stallen van een voertuig

De tarievenlijst bevat tot slot ook het presentiegeld van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de gerechtskosten. De voorzitter ontvangt in 2015 opnieuw 25,12 euro per zitting, de commissieleden 20,11 euro.

Bron:Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015, BS 27 januari 2015.
Zie ook Gerechtskosten in strafzaken. Indexatie. Tarief 2014 , bl. 11824, BS 10 februari 2014.

Laure Lemmens

Gerechtskosten in strafzaken - Indexatie - Tarief 2015

Afkondigingsdatum : 27/01/2015
Publicatiedatum : 27/01/2015

Gepubliceerd op 03-02-2015

  372