Strijd tegen identiteitsfraude: burgers kunnen telefoonnummer(s) en e-mailadres invoeren in Rijksregister

Koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties

Wie zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres in het Rijksregister wil, kan dat voortaan zelf invoeren via de online-toepassing ‘Mijn dossier’. Door deze extra informatie te registreren, ben je niet alleen beter beschermd tegen identiteitsfraude. Je maakt het de overheidsdiensten ook makkelijker om je elektronisch te contacteren.
Het Departement Financiën, de hulpdiensten, de diensten civiele bescherming en nog een pak andere overheidsdiensten zijn al lang vragende partij om vaste telefoonnummers, gsm-nummers, fax-nummers en e-mailadressen van burgers op een centrale plaats te registreren. Nu moeten ze die informatie zelf verzamelen en bewaren wat een pak extra tijd en werk vraagt. Eind 2015 kwam de wetgever hen hierin tegemoet met als uitgangspunt: hoe meer informatie er in het Rijksregister wordt opgeslagen, hoe beter men gewapend is tegen identiteitsfraude. Naast een hele resem andere maatregelen, werd dan ook de basis gecreëerd om die extra gegevens op te slagen. Een uitvoeringsbesluit was echter nodig om de bepaling verder uit te werken. Nu ook die tekst definitief is, kunnen burgers aan de slag.
Al zijn er natuurlijk wel een aantal zaken waar ze moeten rekening mee houden.

18-plussers met rechtsbekwaamheid

Niet iedereen mag zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres invoeren. Alleen 18-plussers (ingeschreven of vermeld in het Rijksregister) die over rechtsbekwaamheid beschikken, komen in aanmerking. Hierop zal nauwgezet worden toegekeken. Zowel leeftijd als beslissingen in verband met onbekwaamheid zullen automatisch gecontroleerd worden.

Vrijwillig

Maar onthoud dat de gegevens invoeren volledig vrijwillig is. Niemand wordt verplicht om actie te ondernemen. Wie ervoor kiest om telefoonnummer(s) en e-mailadres door te geven, kan op 3 manieren aan de slag:
  • met de e-ID aanmelden op ‘Mijn Dossier’;
  • met de e-ID aanmelden op onlinetoepassing op de gemeentewebsite (indien beschikbaar);
  • langsgaan bij de gemeente waar men is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister en ter plaatse aanmelden via de e-ID.

Informatie

Om er zeker van te zijn dat iedereen goed op de hoogte is van waar hij aan begint, moet er op de welkomstpagina van de websites een bericht verschijnen met daarin de melding dat de gegevens toegankelijk zullen zijn en gebruikt zullen kunnen worden door een hele reeks van instanties die een toegangsmachtiging hebben. In het bericht moet worden benadrukt dat de input van gegevens vrijwillig is en dat de betrokkene op elk moment zaken kan schrappen of wijzigen.

Misbruik tegengaan

Gegevens schrappen is trouwens ook een bevoegdheid van de gemeentebesturen en de diensten van het Rijksregister. Wanneer zijn menen dat de ingevoerde gegevens elementen bevatten die in strijd zijn met het goed gedrag en zeden of met de openbare orde, aanzetten tot haat of compleet onzinnig zijn, dan kunnen zijn die gegevens schrappen. De betrokkene wordt daar wel vooraf van op de hoogte gebracht zodat die zichzelf kan verantwoorden vooraleer een beslissing wordt genomen.

In werking: 11 augustus 2017 (10 dagen na publicatie)

Bron: Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, BS 1 augustus 2017.
Zie ook
Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  327