Strengere regels voor advocaten bij witwasvermoeden

Reglement tot wijziging van artikel 70 van de Codex Deontologie voor Advocaten

Een advocaat die zijn cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde verrichtingen – bv. aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven, opening van rekeningen, inbreng in een vennootschap – moet zijn stafhouder verwittigen wanneer hij feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt dat ze te maken hebben met witwaspraktijken of terrorismefinanciering, Als de stafhouder de verklaring van de advocaat overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking, moet hij de advocaat daar voortaan onmiddellijk van op de hoogte brengen. En die moet dan direct met zijn tussenkomst stoppen. Hij mag de reden van zijn stopzetting niet melden aan zijn cliënt. De advocaat hoeft niet te stoppen wanneer de stafhouder hem toelating geeft om verder op te treden.

Het nieuw reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 19 februari 2020 treedt in werking op 6 juni 2020.

Bron: Reglement van 19 februari 2020 tot wijziging van artikel 70 van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 6 maart 2020
Ilse Vogelaere
  262