Stedenbouwkundige voorschriften wijzigen via light-procedure kan vanaf 3 maart

Besluit van de Vlaamse Regering inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

BS 25/02/2019. – De Codextrein van eind 2017 geeft de gemeenten de mogelijkheid om stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen of op te heffen via een vereenvoudigde procedure. Maar bij gebrek aan uitvoeringsbepalingen bleef die light-procedure dode letter. Tot nu.

Via de light-procedure kunnen gemeenten stedenbouwkundige voorschriften uit algemene plannen van aanleg (apa’s), bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) én gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup’s) gemakkelijker herzien en opheffen.
Om nieuwe regels in te voeren, moet wel nog een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of ruimtelijk beleidsplan opgesteld worden volgens de integrale procedure.

In het uitvoeringsbesluit van 11 januari 2019 somt de regering alle instanties op die – naast de gemeentelijke omgevingsambtenaar – advies moeten verlenen. Het besluit beschrijft ook hoe de gemeente het openbaar onderzoek over de geplande herziening of opheffing moet aankondigen. Op dat openbaar onderzoek na, zal de procedure volledig digitaal kunnen verlopen. Al moet de minister van Omgeving daarvoor eerst nog een uitvoeringsbesluit publiceren.

Opgelet! Via de light-procedure kunnen alleen stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd worden die te maken hebben met de intensiteit van het ruimtegebruik (perceelsafmetingen, dakvormen, gebruikte materialen, aantal bouwlagen, ...), met de verwevenheid van verschillende functies, of met de parkeergelegenheid.

De aanpassing mag geen negatieve impact hebben op de openbaar groen- en recreatievoorzieningen en ze moet leiden tot een kwalitatieve verhoging van het ruimtelijk rendement, op plaatsen waar dat verantwoord is, en tot meer energiebesparing.

Van toepassing
Vlaams gewest. Codextrein-voorschriften op de lightprocedure (art. 7.4.4/1) én uitvoeringsbesluit: vanaf 3 maart 2019.

Zie ook:
Carine Govaert
  501