Standaardprofielen voor korpschefs Hof van Cassatie

De Hoge Raad voor de Justitie heeft twee nieuwe standaardprofielen voor de korpschefs van de magistratuur goedgekeurd. Dit keer voor de korpschefs van het Hof van Cassatie: voor de eerste voorzitter en voor de procureur-generaal.

De benoemings- en aanwijzingscommissie houdt bij haar selectie van een korpschef rekening met de standaardprofielen. Korpschefs moeten bij voorkeur beantwoorden aan het toepasselijke profiel.

Beide profielen hebben hetzelfde stramien:

 • identificatiegegevens;
 • doel van de functie;
 • kernresultaatsgebieden;
 • netwerkelementen (van wie krijgt de functie informatie en aan wie geeft ze zelf informatie, om welke informatie gaat het en hoe wordt die aangeleverd);
 • situering met organogram;
 • positionering (toezicht en leiding);
 • autonomie (over welke zaken kan er autonoom beslist worden; begrenzing van de autonomie);
 • impact (onder meer werkbudget);
 • technische expertise (diploma en opleidingsniveau, ervaring in andere functies of domeinen, aard en duurtijd van interne opleidingen);
 • innovatie;
 • specifieke invulling van de functie;
 • competentieprofiel.

Het competentieprofiel behelst vijf resultaatsgebieden: omgaan met informatie, omgaan met taken, omgaan met medewerkers, omgaan met relaties en omgaan met het eigen functioneren (respect tonen, zich aanpassen, inzet tonen, stress beheren, organisatiebetrokkenheid tonen).

Daarnaast zijn er ook vijf verwachte kerncompetenties: in team werken, servicegericht handelen, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen en objectieven halen.

Met de publicatie van de twee nieuwe standaarprofielen komt het totale aantal recent gepubliceerde standaardprofielen op twaalf. In 2016 zijn de standaardprofielen gepubliceerd voor de eerste voorzitter van een hof van beroep, voor de federale procureur, voor de eerste voorzitter van een arbeidshof en voor de procureur-generaal bij een hof van beroep.

In 2015 zijn er al profielen gepubliceerd voor de voorzitter van een arbeidsrechtbank, van een rechtbank van koophandel en van een rechtbank van eerste aanleg, voor de arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank en voor de procureur des Konings. En in 2014 is het standaardprofiel voor de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank gepubliceerd. 

Bron:Standaardprofiel van 26 januari 2017 voor de functie van eerste voorzitter van het hof van cassatie, BS 27 februari 2017 Bron:Standaardprofiel van 26 januari 2017 voor de functie van procureur-generaal hof van cassatie, BS 27 februari 2017
Zie ook:Koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen Gerechtelijk Wetboek (art. 259bis-13)

Ilse Vogelaere

Standaardprofiel voor de functie van procureur-generaal hof van cassatie

Afkondigingsdatum : 26/01/2017
Publicatiedatum : 27/02/2017

Gepubliceerd op 02-03-2017

  125