Speciaal statuut voor slachtoffers van terreur: model van erkenningskaart gepubliceerd

Koninklijk besluit tot vaststelling van een kaart betreffende de toekenning van het statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van daden van terrorisme

Vanaf 1 februari 2018 ontvangen slachtoffers van terreur die het speciale beschermingsstatuut hebben gekregen ook automatisch een ‘Kaart van nationale solidariteit’. Deze kaart biedt hen bepaalde voordelen (o.a. gratis openbaar vervoer), naar analogie met de regeling voor oorlogsslachtoffers.
In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2018 werd het model van de kaart gepubliceerd. Er is daarbij gekozen voor een sobere look. Een witte kaart, met op de voorkant de naam, de voornaam en het Rijksregisternummer van het slachtoffer. Op de achterkant de bevoegde minister.
Het Nederlandstalige model heeft nog een Franstalige en Duitstalige tegenhanger.
De kaarten zullen logischerwijs door minister bevoegd voor Oorlogsslachtoffers (momenteel is dat Defensieminister Steven Vandeput) worden uitgereikt. De toekenning ervan, is immers verbonden met de beslissing tot toekenning van het beschermingsstatuut die door hem wordt genomen.
Het besluit rept echter met geen woord over de precieze voordelen die de kaart biedt. De wet van 18 juli 2017 stelt in dit kader wel het volgende: ‘wat betreft de diverse voordelen, een belastingvrijstelling voor het pensioen en gratis openbaar vervoer, die worden toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden, worden de begunstigden van een herstelpensioen bedoeld bij hoofdstuk 4 gelijkgesteld met de burgerlijke oorlogsslachtoffers. De opdracht en werking van de Sociale Actie, zoals bepaald in de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor veteranen - het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, worden uitgebreid naar de slachtoffers van daden van terrorisme erkend in uitvoering van deze wet’.
Herinner dat het beschermingsstatuut zelf recht geeft op een herstelpensioen en de terugbetaling van medische kosten.
In werking: 1 februari 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)
Bron: Koninklijk besluit van 9 januari 2018 tot vaststelling van een kaart betreffende de toekenning van het statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van daden van terrorisme, BS 22 januari 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  724