Schepen met grotere diepgang in Deurganckdok en Noordzeeterminal

Na een evaluatie hebben de nautisch-technische vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de Vlaamse en Nederlandse overheden, de loodsdiensten, het Havenbedrijf Antwerpen en nog enkele andere actoren beslist om de op- en afvaartregeling naar Antwerpen te versoepelen voor schepen met marginale afmetingen.

Schepen met marginale afmetingen

Schepen met een buitengewone lengte, breedte of diepgang worden voortaan ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Categorie I:
  • I.1. - Opvarende schepen met een marginale diepgang van 120 dm of meer (zonder verdere specificaties);
  • I.2 - Afvarende schepen met een marginale diepgang van 120 dm of meer (zonder verdere specificaties);
  • I.3 - Schepen van of naar de Kallosluis met een diepgang vanaf 100 dm of meer; en
 • Categorie II:
  • II.1 - Schepen met een lengte tussen 300 m en 340 m, of een breedte van 45 meter of meer, of allebei;
  • II.2 - Containerschepen met een lengte tussen 340 en 360 m; en
  • II.3 - Containerschepen met een lengte van 360 m of meer, of een breedte van 51 meter of meer.
Voor elke categorie bestaan er algemene en bijzondere op- en afvaartvoorschriften. We lichten er enkele items uit.

Bij voorkeur via de Berendrechtsluis

Een schip met een marginale diepgang, breedte of lengte ligt bij voorkeur vooraan in de sluis, maar de nieuwe op- en afvaartregeling zegt expliciet dat het schip wel op zo’n afstand van de sluisdeuren moet blijven dat de sleepboten nog genoeg ruimte hebben om te manoeuvreren en zij het schip adequaat kunnen assisteren.

Bovendien worden schepen vanaf een breedte van 43 meter bij voorkeur geschut via de Berendrechtsluis.

Specifieke reisplanningen

Er komt een specifieke opvaartplanning voor bulkcarriers, tankers en schepen met vergelijkbare manoeuvreereigenschappen die opvaren naar het sluizencomplex op rechteroever.

En alle schepen met een marginale breedte of lengte krijgen een aparte reisplanning wanneer zij koers zetten naar de Noordzeeterminal.

Meer diepgang

Niet minder belangrijk is dat de maximale diepgang voor schepen van en naar het Deurganckdok of de Noordzeeterminal wordt opgetrokken van 145 dm tot 150 dm.

Voor schepen met een diepgang van minstens 100 dm die van of naar de Kallosluis varen geldt nog steeds dat hun scheepslengte ten hoogste 275 meter mag bedragen en hun scheepsbreedte ten hoogste 37,65 meter. Maar de op-en afvaartregeling maakt het voortaan mogelijk om voor schepen met grotere afmetingen een afwijking te vragen bij de Havenkapiteindienst (toelatingen.hkd@haven.antwerpen.be).

Vanaf 12 april 2015

De nieuwe op- en afvaartregeling treedt in werking “2 dagen na publicatie in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad”. Aangezien de tekst van deze bekendmaking op 7 april in de Nederlandse Staatscourant verscheen en op 10 april in het Belgisch Staatsblad, mogen we aannemen dat de nieuwe op- en afvaartregeling voor de haven van Antwerpen op zondag 12 april in werking is getreden.

Bron:20 maart 2015. – Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2015; Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen; Op- en afvaartregeling voor schepen met een marginale diepgang of een lengte vanaf 300 meter naar en van Antwerpen, BS 10 april 2015.
Zie ook: 28 september 2011. – Gezamenlijke bekendmaking. – Nr. 07-2011; Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen, BS 17 oktober 2011 (opgeheven tekst).

Carine Govaert

Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2015 Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen - Op- en afvaartregeling voor schepen met een marginale diepgang of een lengte vanaf 300 meter naar en van Antwerpen

Afkondigingsdatum : 20/03/2015
Publicatiedatum : 10/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  226